Machinery Manufacturers
All Terrain Vehicles (ATV's)


 

44(a) All Terrain Vehicles (ATV's) and Equipment


China Chongqing Big Group Co. Ltd., China. **

Chongqing Dajiang Motorcycle Engine Manufacture Co. Ltd., China.

Hangzhou Hanggua Electromechanical Co. Ltd., China. **

Hubei Fotma Machinery Co., China.

Hubei Machinery & Equipment Corp, China.

Jiangsu Wanyuan Power Machinery Group Corp., China.

Nanjing Jin Ping Hua Yuan Electronic Co. Ltd., China. **

Nanjing Ping Hai Hua Yi Automobile Electronic Equipment Factory, China. **

Shandong Huasheng Machinery Group, China.

Shandong Metals & Minerals Corp., China. **

Shanghai Hansen Investment Developing Co. Ltd., China. **

Shanghai Yaman Machinery Equipment Co. Ltd., China.

T & G Group, China. **

Wuhan Chancay Machinery & Electronics Co., Ltd., China. **

Wuyi Hengchen Machinery Tools Ltd., China.

Yongkang Dingcheng Garden Tools Co., Ltd., China.